za sebou uzavreté kruhy
väčšie i menšie
stúlené do jedného bodu
i roztekajúce sa do šírky
na prasknutie..
pred sebou znovuzrodenie
ako roztváranie sa púčika..
zabudnuté životy
vynárajúce sa z hmiel..
dvakrát do tej istej rieky
nevstúpiš
tobôž nie siedmykrát..
nie-svoje spomienky
vyťahujeme zo svojej hlavy
sme to my
ale nie tí istí
ani tí ľudia nie sú rovnakí
len veľmi blízki..
nastoľujeme poriadok
v chaose stretnutí
vyťahujeme niť
čo spája prítomnosť
so všetkými časovými smermi
s klbkom časomier
bez priamej línie..
sme to my
i nie sme
ale vždy budeme

Views: 47 | Added by: justonedot | Date: 2016-08-09 | Comments (0)

just follow the existence
with the blurry eyes
seeing clearly only things
close to you

Views: 52 | Added by: justonedot | Date: 2016-06-11 | Comments (0)

možno je to tak dobre
možno je to tak správne
zabúdať
vymazávať
škrtať
obraz
ktorý nechce byť
v tvojom ráme..
možno je to tak lepšie
chvíľu byť bez obrazu
možno je naozaj dobré
mať chvíľu v hlave
iba prázdny rám

Views: 45 | Added by: justonedot | Date: 2016-05-25 | Comments (0)

chce to
nevýslovnú odvahu
vytrvalosť 
vôľu a silu
v meniacom sa svete
cítiť jeden pevný bod
práve v sebe
a nepustiť sa ho
ani keď všetko navôkol
sa neustále mení..
ani keď všetko navôkol
sa snaží presvedčiť ťa
že takého bodu niet
a ak aj je
tak je to vraj iba
hlúpa ilúzia
ktorej sa treba pustiť
stoj čo stoj..
no ty vieš
že bez neho
by si nebola už 
sama sebou
bez toho bodu
by si nebola už ty

Views: 37 | Added by: justonedot | Date: 2016-05-17 | Comments (0)

zmätená..
keď stojaté vody vo mne
sa hýbu presne tou stranou
ktorou chceli tiecť..
len keby ten gejzír
čo tryská nad hladinu
svojou rukou zmiernil ten
kvôli ktorému
sa kvapky dostali 
spod povrchu
na svetlo

Views: 35 | Added by: justonedot | Date: 2016-05-17 | Comments (0)

nie som tvrdý kameň
čo tlačí
a váľa všetko
pred sebou..

som voda
čo tečie medzi kameňmi
tvoriac medzi nimi
pre seba cestu
a svoj vlastný svet
Views: 41 | Added by: justonedot | Date: 2016-05-17 | Comments (0)

...

I want to kiss you
just brush my lips against yours
and then leave the world
I live in
heading into your darkness

Views: 50 | Added by: justonedot | Date: 2016-05-05 | Comments (0)

prevalcovaná snami
ešte pred nocou..
naučím sa niekedy
poriadne pristáť?
veď predsa viem
že nikdy nepadnem
do tvojej náruče..
lietam privysoko
a potom padám vždy 
akosi nešikovne..
vždy to vyzerá
ako gól do vlastnej bránky
ako nečakaný úder pod pás
zlomené rebro
roztrhnutá sieť
vždy je to náraz
na to najcitlivejšie miesto
až neskôr začína všetko
vystupovať z hmiel
a naberať znovu
pravé obrysy..
ale dávam si už pozor
na krídla
nelámu sa tak ako predtým
na cimpr-campr
zostávajú celé
žiaľom prilepené
k chrbtovej kosti
len ich potom musím
ako vždy
dlho sušiť
od sĺz

Views: 47 | Added by: justonedot | Date: 2016-05-02 | Comments (0)

*Все персонажи сказки являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или когда-либо жившими людьми случайно. 

    На  далёкой планете, миллионы световых лет от Земли, высоко в горах жила фея Филия-Алка. Её миром были сказочные долины с красочными уголками. Филия-Алка никогда не жила на Земле, но на самом деле она там очень хотела однажды родиться. Часто улетала в сны людей, живущих на Земле, потому что многие люди мечтали о её планете и даже точно о ней, о Филии-Алке. Но человеческие сны настолько изменчивы. Люди мечтают о далёких недостижимых мирах и затем внезапно эти их сны исчезают, и они начинают мечтать о весьма земных делах, о пище, доме, о деньгах, вещах манящих, но совсем ненужных, о достижении успеха, о власти.
    Так случалось и с феей Филией-Алкой. Она исчезала из снов многих людей. Но один человек стал исключением. Он жил посреди широких равнин, вдали от гор, хотя горы ег ... Read more »

Views: 43 | Added by: justonedot | Date: 2016-04-30 | Comments (0)

*Pozn. Akákoľvek podobnosť s reálnymi udalosťami a so skutočne žijúcimi osobami je čisto náhodná.

   Na ďalekej planéte, milióny svetelných rokov vzdialenej od Zeme, vysoko v horách krajiny víl, žila víla Fília-Alka. Jej domovom boli rozprávkové doliny s tými najmalebnejšími zákutiami. Fília-Alka nikdy nežila na Zemi, no veľmi po tom túžila. Kedykoľvek to bolo možné, navštevovala sny ľudí žijúcich na Zemi, pretože mnoho ľudí snívalo práve o jej planéte a dokonca práve o nej, o víle Fílii-Alke. Lenže sny ľudí sú také premenlivé. Raz snívajú o ďalekých nedostupných svetoch a potom sa zrazu ich sny vytratia a začnú snívať o veciach čisto pozemských, o jedle, o novom dome, o peniazoch, o úspechu, o moci.
    Mnohým ľuďom sa veľmi skoro vytrácala zo snov. Až na jedného. Žil uprostred rovinatej krajiny, vzdialenej od hôr, ktoré ho tak veľmi lákali. Tomu sa vracala do snov neus ... Read more »

Views: 50 | Added by: justonedot | Date: 2016-04-30 | Comments (0)

niektoré moje dni sú utkané 
z celkom obyčajných krokov
po chodníku..
v niektorých 
je na tom chodníku
rozsypaný
hviezdny prach
a ja sa bojím naň
čo i len stúpiť
vtedy nad ním len preletím
mieriac priamo do oblakov

:)

Views: 41 | Added by: justonedot | Date: 2016-04-30 | Comments (0)

sometimes I don't need
to embrace anybody..
but if I want
it's you..

... Read more »

Views: 45 | Added by: justonedot | Date: 2016-04-30 | Comments (0)

« 1 2 3 4 5 ... 96 97 »
.
o sebe nehovorím
len píšem
medzi riadkami
Písané do riadkov
justone.pinterest
VK
T
blog.sme.sk