Lúpem si husto
počmárané
listy zo svojej
(kapustnej)
hlavy
až sa dostanem
na hlúb
ktorý už niekto
od koreňa vyžral -

ale ja
nechcem
len metaforu!

Preto
hýbem moz ... Read more »