Main » 2010 » October » 30 » častice, molekuly, atómy..[preklad]
9:37 PM
častice, molekuly, atómy..[preklad]
častice, molekuly, atómy..dostávajú sa mimo kontroly
rozchádzajú sa na rôzne strany..hmota mení známu formulku na niečo nové
vlnenie bez reakcie sa rovná slovu.
neznámy náboj vo vnútri  samostatného tela – matné svetlo vo fialovom poli..
buď mesto v kruhu..buď biely štvorec v strede s písmenom d
organické...
zjavne obývané miesto
aj tak to znamená výnimky, pravidlá...
a všetko ide po poriadku
znamená pridať frekvenciu..
čistotu..
treba zvýšiť vlny na plus
vdych..
o možnosti prežiť vo všeobecnej schéme poriadku
prežiť maximum skúseností
nezastaviť sa a dôjsť do konca..
určite v tom je podstata.
len v aktívnom styku možno nájsť naše meno
chtiac-nechtiac dni odchádzajú za horizont
a so západmi prichádzajú nocou iné ohne..
ohne....za inými
vypúšťame v čase vektory hore po vertikále
do neznáma, kde sa uchovávajú  posvätné texty
vskutku drahé – sväté..
nie, mýlim sa – drahocenné...
ohraničenosť nech zostane stenám
ľudia opúšťali útulnosť svojich kajút..
kompas naprávali na kurz idey
neprestajne sa zamilovávali do ciest
do obrazov, ktoré sa otvárali túžbami
zabúdali sa v čase...
čo je dôležitejšie: cieľ alebo sám proces dosiahnutia?
a čo je krajšie?
slovami a zvukmi nakreslíme čiary od ruky...
čistým smiechom platíme na začiatku, aby sme v plači objali na konci to NAJDÔLEŽITEJŠIE..
zísť sa v jednom bode a rozpustiť sa...uvoľniť sa...
niekto dôjde do varu...
iný do meditácie.
preniknúť do odtienkov súvislostí...
precítiť chuť každého korenia emócií
rozžiariť sa ako v detstve, ibaže v úplnej spokojnosti..
a na plavnej vlne hmlou prejsť do bezváhového stavu
ľahkou vibráciou na tom plató
kde je hĺbka dobroty v nás
doslova správnou vrstvou prikryť
naše obľúbené sólo

spokojne k ránu
idúc výjdem na ulicu..cez sklo..
len tak sa poprechádzam k nebu po chodníku luny..

stretnú sa blízki..ako v tej piesni
spolu  budú šťastní.
múdre deti zostanú do úsvitu
a stretnú ho..
oni ho stretnú
...


частицы, моллекулы, атомы...Выходят из под контроля 
расходится в разные сторонны... масса меняет известную формулу на нечтоновое 
колебания минус реакция - слово равно.
неизвестный заряд внутри отдельного тела - это тусклый свет в фиолетовом поле..
то ли город в кольце..то ли белый квадрат в цетре с буковкой д
это органика...
явно среда обитаема
значит всётаки исключения, правила...
и всё идёт правильно
значит стоит добавить частоты...
чистоты..
стоит вывести волны на плюс
вдох..
о возможности выжить в общей схеме порядка
выжить максимум в опыте 
не повиснув на паузе и дойти до конца..
наверное в этом суть.
только в активном контакте можно найти наше имя
только как не крути дни уходят за горизонт
и с закатами ночью совсем другие огни..
огни....за другими они
запускаем во времени векторы вверх по вертикали
ходы отпраляются в неизвестное, где хранятся скрижали
знаю по настоящему дорого - сокровенное..
нет ошибаюсь..это бесценное...
ограниченность пусть останется стенам
люди уют кают своих оставляли..
по курсу идеи направавляя компас
постоянно влюбляясь в пути
в те картины, что открывались мечтами
забывались во времени...
что важнее: цель или сам процесс достижения?
да... и что красивее?
словами и звуками нарисуем мы линии от руки...
чистым смехом платим в начале, что бы в плаче обнять в конце
САМОЕ ЗНАЧИМОЕ..
собраться в точке одной и раствориться...расслабиться...
а кому то дойти до кипения...
другому  до медитации.
проникнуть в нюанся контекста...
прочувств вкус каждой эмоцией-специей
заискриться как в детстве, только в полном спокойствиии..
и на плавной волне по туману пройтись в невесомости 
лёгкой вибрацией на том плато
до глубины доброго взгляда
достать собою...
словно правильным слоем накрыть
фон любимого соло.


я спокойно под утро 
пойду выйду на улицу..через стекло..
просто так прогуляюсь за небом тротуаром луны..

встретятся близкие...как в той песне
вместе будут они
счастливы.
мудрые дети останутся до рассвета
и встретят его...
они его встретят...


http://vkontakte.ru/note14131330_10186331
Views: 270 | Added by: justonedot | Tags: slová, Poems | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
.
o sebe nehovorím
len píšem
medzi riadkami
Písané do riadkov
T
blog.sme.sk
mantras