Main » 2018 » May » 1 » S byrokraciou na večné časy a nikdy inak!
8:36 PM
S byrokraciou na večné časy a nikdy inak!

UPOZORNENIE:

1. nasledujúci text je napísaný v špišskom nárečí..:)

2. kto nerozumie východoslovenským nárečiam, tomu môžem uvedený text preložiť do spisovnej slovenčiny, ale tým sa stratí jeho svojský satiricko-humoristický podtón, ktorý spišské nárečie ponúka..:)

3. osoby a udalosti spomínané v texte sú fiktívne a akákoľvek podobnosť s reálnymi osobami a reálnymi udalosťami je čisto náhodná..:)

 

S BYROKRACIJU NA VEČNE ČASY A ŇICHDA INAKŠI!

o takej pomoci a takych vymoženoscoch v roboce, jake mame my teraz, še ňikemu ňešnilo aňi v časoch, ket prezidentom bul ešči Gustav Husak..ňemožem povedzec, dze to robim, bo by šicke k nam chceľi isc robic a teľo peňeži na mzdy ňemame, bo projekty na zaplaceňe ľudzi buľi s požehnaňim toteho jedneho našeho miňistra stopnute..

ta teraz o totych vymoženoscoch..v našej roboce je o našu bezpečnosc i zdrave tak dobre postarano, že še ňichto zo zamestnancoch do teho ňema co starac..ňemuši ňič hvarec aňi rozmyšľac, bo šicko zna i bespečnosna techňička i vedzeňe..nam stači ľem prikazy sluchac a ich vykonac a ňetreba nam ani usta otvoric..ket tota bespečnosna techňička ot nas daco chce, ľem nam prikaže, že mušime za ňu prisc, šumňe ju sluchac, aňi slovo ňepovedzec a ona hňetka vybavi šicko jak ona sce..tak my hňetka šicke zname, že bespečnosna techňička ňe jak tota obyčajna personaľistka, chtora s ľudzami i normalňe porečuje, vyslucha, da radu i priňeše osobne papire osobňe, ket treba..

naša bespečnosna techňička zna šicko..napisala das dvacec informacijoch, predpisoch i smerňicoch o tym, jak to na našim pracovisku s bespečnoscnu ochranu ma vypatrac..zverejňila ich dachzi v našim pracovnym intranece, no ket ju dachto popyta, že by mu dachtoru smerňicu imejlom poslala, abo i ostatňim pracovňikom dala o ňej znac, ta za ten švet ňepošľe..vydzice, jaka ona skromna?..ňikemu ňeda znac imejlom, že ona šicko zna, ľem šicko imejlom prikaže a hotovo..bo ona šicko zna vyčitac s predpisoch i zakonoch..ňikeho še ňepyta, jake jemu tote osobne ochranne pracovne prostretky treba..nam ľem treba za ňu prisc, nadiktovac jej a podpisac jakej veľkosci nošime obľečeňe i topanky a ona še už o šicko postara..mňe v totym roku sce kupic dluhy certifikovany pracovny plašč s dluhyma rukavami i biele certifikovane uzke topanky do laboratorija, bo na take podľa totej jej smerňice mam jakašky pravny narok..jak ona može znac, že totym mojim dvum certifikovanym pracovnym plaščom, co mam poskladane v šifoneru, treba kupic treci, bo im tam smutno?..pracovne nohavice i trička, co šicke v laboratorijoch nošime, nam nove ňekupi, bo jak nam napisala, v roboce mame robic, a ňe še pačic..vidzice, jak še u nas i bez nas staraju o totu pracovnu moralku?..a ket napišeme, že še vzdavame toteho pravneho naroku, bo chceme ušetric štatne peňeži, ta aňi za švet..napišu nam, že budzeme mac nakupeno, bo na to pravo mame, smerňica o totych nakupoch už podpisana i schvaľena a hotovo a daľej diskutovac o ňej še ňemože..a ešci nas upozorňa, že totym našim pisaňim i diskutovaňim chceme dajake naše osobne probľemy rešic..i toto o nas znaju..jak možu oni znac, že našim osobnym probľemom je to, že še ňemožeme dovolac dačeho, na co pravo mame?..ta vidzice, jak še u nas paradňe šetri?..možno i 10 jevry na jedneho zamestnanca do roka uspora, ket zamestnacovi kupja daco, co mu ňetreba, no presňe podľa jakaškej vnutornej smerňici..bo u nas zamestnanec - jak nam i napisaľi -  vždy šicko pomota, ňepozna predpisy, chtore zna ľem bespečnosna techňička a vedzeňe a zamestnaňec sam ňezna, co sam chce..

no žeby sce ňebanovali, že na takym bars dobrym pracovisku ňemožece robic, ta vam povjem, že aňi našo vedzeňe, ani tota naša bespečnosna techňička šicko ňezna..raz mi povedzeľi, že ňeznaju, či je dajaky pretpis, chtory by zakazoval, žeby vratňička sebe puščala nahlas radio, chtore čuc až do našich kancelarijoch..tote administrativne pracovňici z vedzeňa asi nichda v ňijakych študovňoch aňi kňižňicoch ňebuli..a ket už vedzeňe ňeznalo, ta aspoň tota bespečnosna techňička mohla dachdzi vyhrabac dajaku informaciu o našich pravoch, ket už jej tak ľeži na šercu, aby ňichto ňebul u nas diskriminovany..ľeži jej, bo sama mňe to napisala..ta znace, my robime dakedy i caly dzeň pri strojoch, chtore dosc huča a pri ňich daco pisac abo študovac še ňeda..a maľi by sme mac dakus prava na cicho, ket tote naše stroje ňehuča a chceme daco študovac abo tote spravy i članky pisac..či ňe?..šak my placene ňe zato, aby zme radio sluchali..a dachdzi muši byc napisano, že pravo duševňe pracujuceho človeka na cicho na pracovisku by malo byc postavene vyše jak pravo vratňika na zabavu..či ňe?..keby oni znaľi, jak som še ja osobňe o zabavu jednej vratňičky postarala, svoje vlastne sluchatka som jej priňesla, druhej som še ponukla, že jej cvernu i koralky priňešem, žeby sebe ich navľekala, bo znam, že to rada robi..a oni ňe, ľem radio nahlas sluchac chceľi..no jak šicke znace, zdola hore k totym, chto by mal rozhodovac, slovo ňe bars často doľeci..ta toto veru moj veľky osobny probľem na totym mojim pracovisku..

poviem ľem tu, že k totemu elaboratu o stresoch na pracovisku, chtory naša bespečnosna techňička vyvešila v intranece, by mohlo byc daco dopisano i o akustickom smogu..no o totym mojim nazoru ňechcem otvoreňe totej našej bespečnosnej techňičke ani vedzeňu hvarec, bo oňi tote skutočne probľemy ňechcu vidzec ani o ňich čuc, a každy jeden nazor od zamestnanca volaju probľem a ja im probľemy ňechcem pridavac..oni svojich probľemoch maju i tak dosc.. - namontovac tajňe do vycahu kameru, žeby buľi chraňene naľepky, co tam vyľepene.. - kontrolovac, chto na jakym mesce svojim altom stoji na verejnym parkovisku.. - kontrolovac, či otpratavame pohare s otkvapkavača v kuchynke, a či dachto v kancelarii na stoľiku ňezapomnul v piatek dajake keksiky abo ňeumyty pohar.. - hrac še na totych paparacoch a tajňe focic zamestnancoch..šak my ňe tote prominenci, chtorych v Šmetanke na Markize ukazuju, či v Novym čase o nich pišu, a naša bespečnosna techňička i vratňička i tak zadarmo nas tajňe foca..

ta vidzice..ňemušice ňichto zavidzec, bo ňet dňeška takej roboty, dze by ľudze ňebuľi probľemom pre totych ekonomicko-podpornych pracovňikoch..a keby už še našlo mesco u nas, ta ľem jak ekonomicko-podporny pracovnik..no sami vidzice, jak tote administrativne pracovňici muša šicko znac, a keľo oňi pre tote predpisy, chtore sami robia, muša cerpec i probľemoch rešic..no znace, že byrokracija jak tota burina, šicko pre tote svojo pretpisy vytrime..dze moc bez kontroly, dze pretpisy i peňeži, tam hnetka rošňe a sama sebe s totej žemi, chtoru sama sebe hnoji, nichda ňevytarhňe.

Views: 152 | Added by: justonedot | Tags: slová | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
.
o sebe nehovorím
len píšem
medzi riadkami
Písané do riadkov
T
blog.sme.sk
mantras